Virtualni prikaz
Virtualna šetnja kroz objekat
PREUZMI KOD
Kod za mapu ili virtualni prikaz
Preuzmi kod KOD ZA VIRTUALNI PRIKAZ
Preuzmi kod KOD ZA VIRTUALNI PRIKAZ
Dešavanja
Lista dešavanja po datumu i kategoriji
Filmovi - Koncerti - Predstave - Utakmice i drugo
POGLEDAJTE LISTU
SPISAK ULICA SA BROJEVIMA
  • HRANA I PIĆE
  • NOĆNI ŽIVOT
  • OBRAZOVANJE
  • SMJEŠTAJ
  • TURIZAM I TRANSPORT
  • PRODAVNICE I USLUGE
  • UMJETNOST I ZABAVA
  • PARKOVI I ATRAKCIJE
  • PROFESIJE I OSTALA MJESTA
  • SHOW ALL
DEŠAVANJA Zatvori
© 2020 Rutmap - BetaTelStudio d.o.o. | Sva prava zadržana

Kontaktirajte nas

Pošaljite nam poruku

Pošaljite nam poruku

Molimo unesite sva polja ispravno!

Poruka

O NAMA

Kratak opis servisa

Projekat Rutmap predstavlja mapu grada sa virtualnim prikazom ulica, kao i kategorijama pravnih i turističkih objekata i informacijama o turističkim atrakcijama. Projekat također predstavlja savremeni način plasiranja korisnih informacija, kao i novi način promocije određene turističke destinacije u skladu sa očekivanjima EU i drugih međunarodnih turista. Pored inovativnog i sve više neophodnog načina promocije, projekat omogućava olakšan pristup informacijama i jednostavniju orijentaciju u gradu domaćim i stranim turistima.

Molimo da odaberete paket za vaš objekat

USLOVI KORIŠTENJA

1. Prihvatanje

Rutmap | Interaktivna mapa sa virtualnim prikazom ulica, Uslovi zajedno s privatnosti i svim drugim dodatnim informacijama koje bi mogle biti u službi da (zajedničkim nazivom "Uslovi korištenja") reguliše vaše korištenje usluga, sadržaja i softvera. Registracijom ili korištenjem usluga ili bilo koji dio njega prihvatate ove Uslove korištenja.

Uslovi predstavljaju ugovor između vas i kompanije BetaTelStudio d.o.o., Džemala Bijedića do br.42, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

2. Registracija

Za korištenje usluge, možda ćete se morati registrovati i kreirati Rutmap | Interaktivna mapa sa virtualnim prikazom ulica račun s korisničkim imenom i šifrom. Možda ćete morati da nam kažete neke lične i druge podatke. Rutmap | Interaktivna mapa sa virtualnim prikazom ulica može provjeriti vašu e-mail adresu prije nego vam račun bude spreman za korištenje.

Slažete se da ćete prilikom registracije koristiti istinite i potpune informacije i ažurirati iste. Morate paziti kako bi zaštitili svoje korisničko ime i šifru protiv zloupotrebe od strane drugih i odmah obavijestiti Rutmap | Interaktivna mapa sa virtualnim prikazom ulica o bilo kakvoj zloupotrebi.

Možete prekinuti svoju registraciju ako ne želite više koristiti uslugu. Nakon raskida, više nećete imati pristup uslugama. Rutmap | Interaktivna mapa sa virtualnim prikazom ulica može prekinuti svaku registraciju ili ograničiti pristup određenim dijelovima ukoliko Rutmap | Interaktivna mapa sa virtualnim prikazom ulica opravdano utvrdi da ste prekršili Uslove korištenja.

Osim kao što je navedeno u privatnosti, Rutmap | Interaktivna mapa sa virtualnim prikazom ulica nije odgovoran za bilo kakvo uklanjanje ili gubitak podataka ili sadržaja koje ste poslali. Kada informacija ili sadržaj bude uklonjen iz Rutmap | Interaktivna mapa sa virtualnim prikazom ulica baze ili vi budete željeli da uklonite iste, tragovi ili kopije i dalje mogu ostati u formi kopije.

3. Licence

Rutmap | Interaktivna mapa sa virtualnim prikazom ulica ne daje vam isključivu, prenosivu licencu, pristup i korištenje usluga. Korištenjem Rutmap | Interaktivna mapa sa virtualnim prikazom ulica ne daje nikakva prava intelektualnog vlasništva niti bilo kakve informacije ili sadržaje.

BetaTelStudio d.o.o. može vam odobriti korištenje pojedinih sadržaja. BetaTelStudio d.o.o. vam ne daje isključivu i trajnu dozvolu za korištenje sadržaja u svrhu za koju je namijenjena, osim ako nije drugačije definirano u važećim Uslovima.

Vaše korištenje softvera može biti podložno posebnim Uslovima koje morate prihvatiti prije korištenja softvera. Ne smijete distribuirati, prenositi pravo na korištenje, mijenjati, prevoditi, reproducirati, preprodavati, podlicencirati, najam, zakup, obrnuti inženjering, ili na drugi način pokušati otkriti izvorni kod ili stvarati izvedena djela softvera. Za open source licencirane softvere, primjenjuju se open source licencne odredbe.Korištenjem sadržaja u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje, itd.) bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima BiH, te podliježete sankcijama.

Rutmap | Interaktivna mapa sa virtualnim prikazom ulica je samo posrednik u prikazu vašeg materijala i nije odgovoran za uređivačku kontrolu nad njim.

Vi ste isključivo odgovorni za uzimanje sigurnosnih kopija podataka koje pohranjujemo na Rutmap | Interaktivna mapa sa virtualnim prikazom ulica, uključujući i učitani sadržaj. Ako objekat nije aktivan ili je zatvoren, Rutmap | Interaktivna mapa sa virtualnim prikazom ulica može trajno izbrisati vaše podatke. Rutmap | Interaktivna mapa sa virtualnim prikazom ulica nema obvezu vraćanja podataka na vas zahtjev ukoliko je objekat zatvoren ili ne postoji na datoj adresi.

4. Korištenje usluga

Vi se slažete da:

BetaTelStudio d.o.o. može, ali nema obvezu:

5. Sadržaj

Prije preuzimanja ili pristupanju bilo kojeg sadržaja, provjerite je li sadržaj koji želite pristupiti ograničen ili označen kao potencijalno 'uvredljivim' ili 'izričit'. BetaTelStudio d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakve zahtjeve, prekršaje uzrokovane ili pretrpjele prilikom pristupanju takvim sadržajima.

Slažete se:

Sadržaj je u vlasništvu i / ili pod kontrolom BetaTelStudio d.o.o. i / ili njegovih odgovarajućih licenci i zaštićen je zakonima o intelektualnom vlasništvu.

6. Obavijesti

BetaTelStudio d.o.o. može postavljati obavijesti unutar službe. BetaTelStudio d.o.o. također vam može poslati obavijesti o proizvodima i uslugama na e-mail adresu ili telefonski broj koji ste unijeli.

7. Kontaktirajte BetaTelStudio d.o.o.

Slanjem bilo kakvih ideja i / ili prijedloge na BetaTelStudio d.o.o. putem e-mail ili drugim sredstvima, potvrđujete i slažete se da: (1) BetaTelStudio d.o.o. može imati slične razvojne ideje; (2) vaše ideje i prijedloge ne sadrže povjerljive ili vlasničke informacije o vama ili nekoj trećoj osobi; (3) BetaTelStudio d.o.o. nije u nikakvoj obvezi povjerljivosti u odnosu na poslane ideje i prijedloge; (4) BetaTelStudio d.o.o. može slobodno koristiti, distribuirati, iskorištavati i dalje razvijati i mijenjati sadržaj za bilo koju svrhu; i (5) nemate pravo na bilo kakvu naknadu bilo koje vrste od BetaTelStudio d.o.o..

8. Oglasi

Usluga može uključivati ​​reklame. Oglasi mogu biti usmjereni na sadržaj informacija pohranjenih na usluge ili druge informacije.

9. Osobni podaci

Izjava o privatnosti i dodatni privatnost informacije dostupne za vas uređuju korištenje vaših osobnih podataka.

10. Ograničenje odgovornosti

Usluga je pružena "KAKO JEST" i "KAKO JE DOSTUPNA" u osnovi. BetaTelStudio d.o.o. ne garantuje da će usluga biti bez prekida ili pogrešaka ili napadnuta od strane virusa. Nema garancije bilo koje vrste, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na garanciju naslova, nekršenje, mogućnost prodaje ili prikladnosti za određenu namjenu, izrađen je u odnosu na dostupnost, tačnost, pouzdanost, informacija ili sadržaja usluga. Izričito se slažete i priznajete da koristite usluge na vlastitu odgovornost i da mogu biti izloženi sadržaji iz različitih izvora.

11. Promjene u Uslovi

BetaTelStudio d.o.o. može modificirati Uslove u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Vi ste odgovorni da redovito pregledate Uslove. Vaš nastavak korištenje usluge predstavlja vaš pristanak na sve promjene i mijenjanja.

12. Intelektualno vlasništvo

Usluga, sadržaj i softver su zaštićeni na temelju Članom 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH. BetaTelStudio d.o.o. zadržava autorska prava na svoje usluge, sadržaj i softvera u najvećoj mjeri zakona. U skladu s Uslovima, BetaTelStudio d.o.o. zadržava sva prava, vlasništvo i udio, njegov sadržaj, softver i svim drugim BetaTelStudio d.o.o. proizvodima.